Graafwerkzaamheden: welke kosten kunnen worden verwacht?

kosten graafwerkzaamheden

Voor de aanleg van een zwembad, maar ook voor de aanleg van een funderingsplaat of het asfalteren van een oprit zijn grondwerken nodig. De kosten worden vaak verkeerd ingeschat. De kostencheck-expert legt in detail uit welke kosten te verwachten zijn in het interview.

Vraag: Wat kosten grondwerken?

Kostencontrole expert: De kosten variëren over een breed scala en zijn afhankelijk van de grondsoort en hoe diep deze wordt afgegraven.

De kosten voor een uitgraving kunnen variëren van 20 EUR per m³ tot 100 EUR per m³.

De kosten voor het verwijderen en afvoeren van het opgegraven materiaal zijn ook inbegrepen. Ze kunnen ook variëren tussen ongeveer 20 EUR per m³ en 140 EUR per m³. Als de aarde op het terrein kan blijven staan, zijn de kosten aanzienlijk lager.

Er moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen

 • of alleen de bovengrond moet worden verwijderd centimeters
 • slechts licht is uitgegraven (10 tot 20 cm diep), of
 • of er een "echte" bouwput wordt gecreëerd...
uitgraven met graafmachine
Doorslaggevend is hoe diep de opgraving moet gaan

De kosten voor het verwijderen van de bovengrond variëren van 3 EUR per m² tot 5 EUR per m².

Bij kleine opgravingen zijn er nauwelijks hogere kosten. In het algemeen kunnen kosten van ongeveer 5 EUR per m³ worden verwacht, tenzij de bodemgesteldheid zeer problematisch is.

In het geval van echte bouwputten daarentegen zijn de kosten sterk afhankelijk van de grondeigenschappen (bodemklasse volgens DIN). De kosten beginnen bij ongeveer 5 EUR per m³ uitgegraven grond, maar kunnen tot twintig keer hoger zijn als de bodemkwaliteit slecht is.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Een bouwput van 10 m x 10 m voor een zwembad wordt door het gespecialiseerde bedrijf uitgegraven. De graafdiepte is 3 m. De bodemgesteldheid komt overeen met bodemklasse 4.

De helft van de uitgraving kan op het terrein blijven liggen en gebruikt worden om een helling op te vullen. De andere helft zal door het gespecialiseerde bedrijf worden afgestoten.

WerkPrijs
Het graafgebied reinigen (opruimen van struiken)290 EUR
Bovengrond verwijderen, tijdelijk opslaan360 EUR
Opgraving3.456 EUR
Tussentijdse opslag half-afgraving1.512 EUR
Verwijderen en afvoeren van half opgegraven materiaal6.912 EUR
Totale kosten12.530 EUR

Dit is slechts een enkel kostenvoorbeeld voor een specifiek geval. De kosten kunnen in andere gevallen variëren.

Met name bij moeilijke bodemomstandigheden (bodemklasse 6 of 7) kunnen de ontgravingskosten meerdere malen zo hoog zijn.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor de uitgraving afhankelijk?

Kostencontrole-expert: Te overwegen

uitgraven met bobcat
Naast de graafdiepte zijn er nog andere kostenfactoren die een rol spelen
 • Naast de graafdiepte spelen ook andere kostenfactoren een rol.
 • de graafdiepte (berging van de bovengrond, uitgraving of bouwput) en het type uitgraving
 • het graafvolume
 • de toestand van de bodem
 • de locatie van het afgravingsgebied en de te verwijderen beplanting of vegetatie
 • de toegankelijkheid van de graaflocatie
 • mogelijke verontreiniging van de bodem
 • Kosten voor opslag of afvoer en verwijdering van de bodem
 • het prijsbeleid van de producent/exporteur

Vraag: In hoeverre is de aard van de bodem van invloed op de kosten van de ontgraving?

Kostencontrole expert: Bij het maken van ontgravingskuilen zijn de bodemeigenschappen de belangrijkste kostenfactor. De bodemkwaliteit wordt beoordeeld volgens de in DIN 18300 gedefinieerde bodemklasse.

Afhankelijk van de oplosbaarheid van de bodem voorziet DIN in totaal in 7 verschillende bodemklassen. Bodemklasse 1 geldt alleen voor de bovengrond.

Tot en met bodemklasse 3 is de bodem goed oplosbaar, bodemklasse 4 is de meest voorkomende grondsoort in Duitsland. Vanaf bodemklasse 5 ("gehakte grond") zijn bodems moeilijk los te maken en stijgen de kosten voor ontgraving aanzienlijk. Rotsachtige ondergronden in de bodemklassen 6 en 7 zijn moeilijk los te maken en maken de ontgraving enorm duurder.

De effecten van de bodemeigenschappen op de ontgravingskosten zijn te zien in de volgende tabel met voorbeeldprijzen:

BodemklassePrijs voor het uitgraven
Bodemklasse 3 – 53,50 EUR per m³ tot 5 EUR per m³
Bodemklasse 660 EUR per m³ tot 70 EUR per m³
Bodemklasse 7 („Sprengboden“)90 EUR per m³ tot 100 EUR per m³

Naast de bodemklasse kunnen ook andere factoren de kosten van de ontgraving verhogen, zoals stagnerend grondwater of het binnendringen van water op de ontgravingslocatie.

Als er schachten of greppels moeten worden afgegraven, moet men rekening houden met hogere graafkosten. Zelfs bij lage bodemklassen zijn de kosten zelden lager dan 25 EUR per m³.

De bodemklasse wordt meestal gespecificeerd in de bodemdeskundigheid die voor elke constructie verplicht is. Andere verzwarende factoren kunnen vaak alleen tijdens de opgraving zelf worden geïdentificeerd. Daarom is er altijd een zeker kostenrisico door onverwachte moeilijkheden.

Vraag: Welke kosten worden gemaakt voor de opslag en afvoer van de uitgegraven grond?

grond verwijderen met graafmachine
De kosten van de verwijdering moeten ook in aanmerking worden genomen

kostencheck-Experte: De meest kosteneffectieve optie is om het uitgegraven materiaal op het terrein te laten liggen - bijvoorbeeld als het later wordt gebruikt om een hellend gebied recht te trekken. In dit geval bedragen de kosten ongeveer 3 EUR per m³ tot 5 EUR per m³ als er een goede opslagmogelijkheid beschikbaar is.

Kleinere hoeveelheden, die u zelf opgraaft, worden in containers afgevoerd. De kosten voor de verwijdering bedragen ongeveer 20 EUR per m³ tot 30 EUR per m³. Daarnaast kan de containerhuur in rekening worden gebracht als er geen all-inclusive prijs wordt aangeboden.

Als een bedrijf een container gebruikt om het uitgegraven materiaal af te voeren vanwege de kleine hoeveelheden, bedragen de kosten ongeveer 35 EUR per m³ tot 50 EUR per m³.

Maar hoeveelheden van meer dan 15 m³ worden meestal rechtstreeks per vrachtwagen afgevoerd. De kosten hiervoor liggen tussen de 10 EUR per m³ en 20 EUR per m³.

Onze Diensten