Grondwerken: wat zijn de kosten per uur?

grondwerken kosten per uur

Als er grondwerken nodig zijn op het terrein, is het het beste om een graafmachine het werk te laten doen. U kunt niet alleen een graafmachine huren voor uw eigen werk, maar u kunt ook een graafmachine huren met een graafmachinist. Het zogenaamde "graafmachineuur" wordt dan opgeladen. De kostencontrole-expert legt u in ons interview uit hoe hoog de prijzen voor een graafmachineuur zijn.

Vraag: Wat kost een graafmachine per uur?

Kostencontrole expert: Het is natuurlijk moeilijk te zeggen op een forfaitaire basis - het hangt af van de grootte en het type van de graafmachine aan de ene kant en van de prijsstelling van het bedrijf dat op de bouwplaats werkt aan de andere kant.

  • Lees ook - het huren van een graafmachine - welke kosten moet u berekenen?

In het algemeen kunt u, afhankelijk van de grootte van de graafmachine en het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, kosten verwachten in de orde van 50 EUR per uur tot 100 EUR per uur als de graafmachine wordt gehuurd met een chauffeur. De prijs wordt dan meer bepaald door de prijsstelling van het bedrijf dan door de werkelijke grootte van de graafmachine. Voor sommige bedrijven kan een 3,5-tons graafmachine evenveel doen als een 20-tons graafmachine van een ander bedrijf.

Als een graafmachine voor de duur van een hele werkdag wordt gebruikt, rekenen veel GaLa-boeren ook een dagtarief voor de graafmachine (tussen ongeveer 120 EUR en 300 EUR per dag) en extra kosten per uur voor de chauffeur (meestal tussen 25 EUR per uur en 45 EUR per uur).

graafmachine grondwerken
Het dagtarief voor een graafmachine bedraagt tot 300€.

De transportkosten voor de graafmachine worden meestal apart berekend. We rekenen ofwel vaste tarieven voor vrachtwagens van ongeveer 80 EUR tot 150 EUR per uur, ofwel vaste tarieven (vooral voor kettinggraafmachines), die ongeveer 300 EUR en meer kunnen bedragen voor aankomst en vertrek.

Graafmachine zonder chauffeur

Als de graafmachine zonder chauffeur wordt gehuurd, kunnen er ook kosten op uurbasis worden gemaakt voor grote 20-tons graafmachines. Daarnaast zijn er brandstofkosten en, indien nodig, andere extra kosten.

Laadtijd

Tijdens de werkzaamheden moet ook aandacht worden besteed aan de plaats waar de uitgegraven aarde naartoe moet worden getransporteerd - en of er ook een lader nodig is voor het transport naar de bouwplaats. De machine-uren moeten ook voor de lader worden betaald. Laders kunnen vaak nog hogere kosten per uur veroorzaken dan de graafmachine.

Voorbeeld kosten

We moeten grote graafwerkzaamheden uitvoeren in onze tuin en een lokale GaLa boer opdracht geven om dit te doen. Hij levert een 20-tons graafmachine waarmee de graafmachinist het werk in 4 uur kan voltooien. Het opgegraven materiaal kan op het terrein blijven liggen.

WerkenPrijs
Aanpak en levering: 1 vrachtwagen laagwerker uur87 EUR
4 baggeruren 20-tons graafmachine360 EUR
Totale kosten447 EUR

De hier getoonde kosten zijn gemaakt door de ingebruikname van een specifiek bedrijf met individueel noodzakelijke werkzaamheden. De kosten voor het werk van andere bedrijven kunnen variëren, vooral als er andere apparatuur wordt gebruikt.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van een uurtje graven?

Kostencontrole-expert: De doorslaggevende factoren zijn hier

grote graafmachine grondwerken
De grootte van de graafmachine heeft een beslissende invloed op de prijs.
  • de grootte van de graafmachine en vooral
  • de individuele prijsstelling van het bedrijf
  • of het baggerschip door de exploitant zelf wordt geëxploiteerd, indien nodig
  • welke kosten in rekening worden gebracht voor de reis (vast tarief of forfaitair uurtarief)
  • of er een lader nodig is voor het transport van het uitgegraven materiaal op de bouwplaats

Vraag: Hoeveel graafwerk kan een graafmachine per uur aan?

Kostencontrole expert: Dit is met name afhankelijk van de bodemgesteldheid en de bereikbaarheid van de ontgravingslocatie.

Een andere voorwaarde is natuurlijk dat er een graafmachine van geschikte grootte wordt gebruikt voor het betreffende project.

Voor bodemklasse 1 (bovengrond) en bodemklasse 2 kunt u ervan uitgaan dat een graafmachine slechts 5 - 10 minuten per m³ nodig heeft.

In de gebruikelijke bodemklassen 3 - 5 neemt het ontgravingsvermogen van een graafmachine echter al aanzienlijk af: voor 1 m³ zijn hier tussen 10 minuten en maximaal 50 minuten nodig, in extreme gevallen tot 80 minuten.

In de bodemklassen 6 en 7 (rotsgrond) heeft een graafmachinist tussen 70 en 90 minuten nodig voor 1 m³ ontgraving.

Op bouwplaatsen met een slechte toegang tot de graaflocatie kunnen de prestaties nog lager zijn - in dit geval moeten ook hogere kosten voor de graafwerkzaamheden worden verwacht.

Onze Diensten