Waterput boren: hoe doe je dat? Tegen welke prijs?

Door een put te boren kunt u profiteren van een "onbeperkte" zoetwatervoorraad voor het onderhoud van uw tuin en voor aanverwante apparaten (toiletten, geothermische energie). We zullen zien hoe u een put in uw tuin kunt maken en tegen welke prijs.

Een put boren

De wet staat iedere eigenaar toe het onder zijn grond aanwezige water te gebruiken.

Zodra de waterbron door een wichelroedeloper of hydrogeoloog is geïdentificeerd, kan het water op verschillende manieren worden geëxploiteerd: de traditionele put, de artesische put en boringen.

 • De traditionele put: deze wint oppervlaktewater terug (bronnen, infiltraties, regenwater)
 • Boren: het wint diep water terug (grondwater, wateraders, ondergrondse rivier)
 • Artesische put: hierbij wordt gebruik gemaakt van de techniek om in een onder druk staande grondwaterspiegel te boren. Eenmaal geboord, gutst het water er continu uit

Deze drie technieken bieden een verschillend waterdebiet, waarbij de minst efficiënte de traditionele put is en de meest efficiënte de artesische put.

Het water kan dan worden gebruikt om het huis te besproeien of van water te voorzien. Het type wateropvang en het debiet zullen de gebruiksmogelijkheden beïnvloeden.

Een boorlocatie is een zeer gereguleerde locatie.

Er moeten inderdaad voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot

 • De kwaliteit van het water zelf
 • de nabijheid van verontreinigende bronnen (koolwaterstoffen, mest, stallen, begraafplaatsen, wegen, enz.)
 • Respecteren van het grondwaterpeil van boorputten

Om te weten hoe een put moet worden geboord, is het noodzakelijk te verwijzen naar het type put dat u wilt boren.

Hoe maak je een traditionele waterput?

Een traditionele waterput is een ondiepe put gemaakt van metselwerk.

Eerst wordt de grond over een groot gebied uitgegraven (u kunt een graafmachine gebruiken) tot aan het water, vervolgens worden de metselwerkelementen op elkaar gestapeld om de leiding van de put te vormen.

Vervolgens wordt grind rond de pijp gelegd om deze op zijn plaats te houden.

Hoe boor je een put?

Met een boormachine wordt een gat gegraven met een diameter die veel kleiner is dan die van een gewone put (tussen 20 en 25 cm) en er worden pvc-buizen in gelegd om het water uit de diepe ondergrond op te vangen.

Het boorgat genereert een waterstroom, ondersteund door een pomp. Het wordt aanbevolen wanneer het water op regelmatige basis zal worden gebruikt (bijvoorbeeld in het kader van een aansluiting op een huis)

Hoe maak je een artesische put?

De boortechniek is vergelijkbaar met die van een conventioneel boorgat.

Het fundamentele verschil is dat het uiteindelijke systeem geen pomp nodig zal hebben.

Dit komt doordat de watertafels die in artesische putten worden gebruikt onder druk staan, zodat het water uit zichzelf stijgt.

Dit is de techniek met het hoogste waterdebiet, maar zij kan niet overal worden toegepast omdat deze drukvoorwaarden niet overal aanwezig zijn.

Prijs van een waterboring voor particulieren

De prijs van een waterput voor een particulier bedraagt € 100 per geboorde strekkende meter. Er zij op gewezen dat het boren van een put een uitgraving van ongeveer 10 meter tot meer dan 100 meter kan vergen!

De prijs van een put hangt af van

 • de diepte van het boorgat
 • de diameter van het boorgat
 • de grondsoort
 • het verwijderen van het puin
 • de vaste uitrusting die nodig is om het water te onttrekken: pomp en toebehoren (voedingskabels, persleiding, puttank, onderdrukker). Deze kostenpost kan ongeveer ~1500 - 2000€ vertegenwoordigen.

Zoek een boorbedrijf om een boorgat in uw tuin te boren

Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in boorwerkzaamheden en deze moeten voor dergelijke werkzaamheden worden ingeschakeld.

Zij zijn in het algemeen gekwalificeerd voor het uitvoeren van ondergrondse werken, het graven van sleuven of het aanbrengen van cement.

Boren is een delicate en sterk gereglementeerde activiteit waarvoor kwalificaties vereist zijn inzake kennis van de bodem en het gereedschap; het verdient dan ook de voorkeur dit te laten uitvoeren door een professional die op de hoogte is van de voorschriften, zowel voor de locatie als voor het milieu.

Om een nauwkeurige schatting van uw werk te krijgen, aarzelt u niet om meerdere offertes van putboringsbedrijven te vragen. Zo kunt u het meest bekwame bedrijf kiezen, en het bedrijf dat de beste prijs biedt.

Onze Diensten