Geothermische warmtepomp

In de discussie om woningen klimaatvriendelijk te verwarmen zijn er tegenwoordig allerlei mogelijkheden. Warmtepompen zijn één van de opties om woningen te verwarmen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Grofweg kan een warmtepomp ingedeeld worden in twee categorieën, de luchtwarmtepomp en de geothermische warmtepomp. De luchtwarmtepomp gebruikt als warmtebron de lucht en de geothermische warmtepomp gebruikt als warmtebron de grond. De keuze voor een bepaalde warmtepomp is afhankelijk van het beschikbare budget en de aanwezige mogelijkheden om de lucht of de grond als bron te gebruiken.

Wat is geothermie?

Geothermie is niet meer dan een ander woord voor aardwarmte. Aardwarmte is warmte uit de aarde en ontstaat door temperatuurverschillen tussen de kern van de aarde en het aardoppervlak. De kern van de aarde is zeer heet, net zoals de lagen eromheen die door de aardkern verwarmd worden. Het aardoppervlak wordt dan weer verwarmd door het absorberen van de warmte die de zon afgeeft. De aarde geeft dus zelf heel veel energie waarmee woningen en gebouwen milieuvriendelijk verwarmd kunnen worden. Maar om deze energie uit de aarde ook daadwerkelijk om te zetten in bruikbare warmte is een geothermische warmtepomp nodig.

Hoe werkt een geothermische warmtepomp?

Een geothermische warmtepomp kan op twee manieren warmte uit de grond verkrijgen. Dit kan door aardwarmte, maar ook door grondwater. Voor het aanleggen van een geothermische warmtepomp zullen twee putten in de grond geslagen moeten worden en er moet ruimte genoeg zijn om een buizensysteem aan te leggen. Door dit buizennetwerk stoomt vorstvrije koelvloeistof die door de aardwarmte of door grondwater wordt opgewarmd. De energie van deze koelvloeistof gaat door naar de geothermische warmtepomp die de energie omzet in bruikbare warmte en dit uitstoot naar de woning. Het grote voordeel van een geothermische warmtepomp is dat deze gewoon aangesloten kan worden op het bestaande verwarmingssysteem, zoals radiatoren en vloerverwarming. Doordat er een buizennetwerk aangelegd moet worden en gaten in de grond geboord moeten worden, ligt de kostprijs voor een geothermische pomp wel hoger dan een luchtwarmtepomp. Dit hoeft niet perse een reden te zijn om dan maar voor een luchtwarmtepomp te kiezen. Het rendement van een geothermische warmtepomp zorgt ervoor dat de investering vrij snel terugverdiend kan worden. Belangrijker is het of de mogelijkheden aanwezig zijn om putten in de grond te slaan en de ruimte er is voor een buizennetwerk.

Wat is geothermische warmtepomp

Voordelen van een geothermische warmtepomp

  • Hoewel een geothermische warmtepomp een geringe hoeveelheid elektriciteit gebruikt, is deze warmtepomp wel uitermate milieuvriendelijk. Er worden verder geen fossiele brandstoffen gebruikt, waardoor in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen een flinke CO² reductie plaatsvindt.
  • Het gebruik van elektriciteit door de warmtepomp is minimaal, waardoor je direct een flinke reductie zult zien op de energiefactuur die kan oplopen tot 75%.
  • Energieprijzen blijven stijgen. Dit zorgt ervoor dat het rendement van de geothermische warmtepomp toeneemt en je de investering sneller terugverdiend.
  • Warmtepompen hebben een lange levensduur. Gemiddeld gaat een warmtepomp 20 jaar mee.
  • Als de warmtepomp correct is aangelegd, zal het nauwelijks onderhoud vergen.
  • Laat je de geothermische warmtepomp door een erkende installateur plaatsen, dan kun je recht hebben op een premie van de netbeheerder.
  • Een warmtepomp verwarmd niet alleen je woning, het kan ook de woning koelen.

Onze Diensten