Warmtepompen

Warmtepompen

Er zijn verschillende manieren om een huis te verwarmen. Om niet alleen kosten te besparen maar ook de impact op het milieu te verlagen stappen steeds meer huiseigenaren over op een alternatieve vorm van energieopwekking. Een warmtepomp is in staat om tachtig procent van de benodigde energie uit de lucht, water en aarde te halen waarmee er enorme besparingen gerealiseerd worden. Op deze pagina leest u meer over de werking van een warmtepomp, de verschillende soorten warmtepompen die verkrijgbaar zijn en de kosten voor een waterpomp inclusief tips voor subsidies en premies op warmtepompen. Neem voor advies op maat direct contact met ons op of vraag online een offerte aan bij een erkende installateur.

Hoe werkt een warmtepomp?

De werking van een warmtepomp is te vergelijken met de werking van een standaard koelkast. Een verdamper wekt koude lucht op met een koelmiddel waardoor de warme lucht zal opstijgen, deze warmte wordt afgedragen aan de verdamper. In de elementen lucht, water en aarde is enorm veel energie aanwezig die het hele jaar rond gebruikt kan worden om een woning van warmte te voorzien. Deze energie is zo groot dat het mogelijk is om tot wel tachtig procent rendement te behalen op het systeem. De kosten voor energie vallen zo veel lager uit omdat de warmtepomp “gratis” energie uit de omgeving haalt.

Besparing en rendement met een warmwaterpomp

Met een warmwaterpomp wordt er optimaal gebruik gemaakt van de energie uit de natuur. Energie is niet een onuitputtelijke bron, maar functioneert juist circulair. Bij het gebruik van warmtepompen wordt de energie uit de lucht, het water en de aarde gebruikt om warmte in de woning te creëren. Bij deze systemen wordt door middel van afkoeling en opwarming een circulair systeem gecreëerd wat met minimaal energieverlies een maximaal rendement oplevert. Over het algemeen wordt gesteld dat een warmtepomp tot zo’n tachtig procent van de reguliere energiebehoefte kan vervangen, dit is afhankelijk van diverse factoren zoals het toegepaste systeem, het seizoen en de bouwkundige kenmerken van de woning.

De kosten en de baten zijn eveneens afhankelijk van het systeem en de externe factoren, de specialist zal altijd het systeem adviseren dat het hoogste rendement oplevert tegen de laagste kosten. De duurste opties zijn vaak wel de oplossingen die op termijn het grootste voordeel opleveren. Maar niet iedereen wil op voorhand deze aanzienlijke investering maken. Vraag daarom altijd eerst enkele offertes aan van erkende leveranciers en informeer ook naar de mogelijkheden voor subsidies en premies. Verder op deze pagina kunt u meer lezen over de mogelijke premies voor warmtepompen in 2018.

Vier soorten warmtepompen

Omdat de meest optimale wijze van energie opwekken per woning zal verschillen, zijn er ook diverse soorten warmtepompen leverbaar. Dit zijn de vier meest voorkomende types:

1. Warmtepomp lucht / lucht

Dit is een betaalbare oplossing die toch een aantrekkelijk rendement op zal leveren op basis van lucht. De warmte wordt uit de omringende lucht gehaald, in tegenstelling tot een warmtepomp die gebruik maakt van lucht en water, wordt dit systeem niet verbonden met de centrale verwarming in de woning maar direct op de ventilatie in huis. Vaak wordt een waterpomp op basis van alleen lucht gebruikt als additionele verwarming, in de zomer kan dit type ook dienst doen als airco.

Voordelen Warmtepomp lucht / lucht

 • Dit type pomp heeft de laagste aanschafprijs van alle systemen.
 • Het systeem kan een ruimte snel op de juiste temperatuur brengen.
 • Wanneer het warm is kan de pomp ook gebruikt worden als airconditioning.
 • De installatie is doorgaans heel eenvoudig en kan in veel gevallen zonder graafwerkzaamheden uitgevoerd worden.
 • Omdat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn voor warmtepompen is het een milieuvriendelijke en duurzame oplossing.

Nadelen Warmtepomp lucht / lucht

 • In koude seizoenen zal het rendement ook aanzienlijk lager uitvallen.
 • Vanwege het lagere rendement zal er doorgaans een additionele wijze van verwarming vereist zijn in koude periodes.
 • Dit systeem kan niet worden gebruikt in combinatie met vloerverwarming of radiatoren.

2. Warmtepomp water / water

Bij een woning waar voldoende grondwater beschikbaar is kan een warmtepomp op basis van water een uitstekende keuze zijn. De warmte wordt dan gewonnen uit het aanwezige grondwater om de centrale verwarming van hitte te voorzien. Het water uit de grond gaat direct naar de warmtepomp die het water vervolgens terug laat vloeien naar de retourput. Bij het gebruik van dit type warmtepomp mag het water geen enkele vorm van contact hebben met de buitenlucht om optimaal functioneren te garanderen.

Voordelen Warmtepomp water / water

 • Dit type pomp levert het hoogste rendement op van alle mogelijke opties vanwege de constante temperatuur van het grondwater. Wanneer er een diepte van minimaal vijftig meter bereikt wordt zal het weer geen invloed meer uitoefenen op de temperatuur.
 • Zowel in de zomer als in de winter wordt een gelijkwaardige opbrengst gerealiseerd.
 • De omvang van het systeem is relatief klein waarmee er niet veel oppervlakte wordt ingenomen.
 • Het is mogelijk de woning in de zomermaanden op een natuurlijke wijze te koelen omdat het grondwater dan kouder is dan de temperatuur in huis.
 • Opgepompt water kan ook hergebruikt worden voor gebruik in de tuin of om het toilet door te spoelen.

Nadelen Warmtepomp water / water

 • Het is noodzakelijk om boringen te verrichten, hoewel deze kosten op termijn ruimschoots terugverdiend kunnen worden ligt de initiële prijs behoorlijk hoog.
 • Bij grondwater dat zich op een grotere diepte bevindt zullen de boorwerkzaamheden ook hoger uitvallen.
 • Dieper grondwater kost meer elektriciteit om naar boven te pompen.
 • Om grondwater omhoog te pompen zal er een vergunning vereist zijn.
 • Er moet grondwaterheffing betaald worden, voor het water dat terugvloeit kan er een vrijstelling aangevraagd worden.

3. Warmtepomp lucht / water

Hoewel we altijd omringd zijn door lucht is dit niet per definitie de beste manier om energie op te wekken. Dit komt omdat de temperatuur van de lucht gedurende het jaar sterk fluctueert met een verminderde opbrengst in de koude wintermaanden. Bij een warmtepomp op basis van lucht zal er altijd een additionele warmtebron aanwezig moeten zijn om de energie aan te vullen. Dit type warmtepomp is wel een stuk goedkoper dan de andere opties, daarnaast is de installatie relatief eenvoudig in vergelijking met geothermische warmtepompen.

Voordelen Warmtepomp lucht / water

 • Dit type pomp is relatief eenvoudig te installeren, normaal gesproken is hier niet meer dan één dag voor nodig.
 • De gevoelstemperatuur kan met een lagere temperatuur worden gecreëerd in vergelijking met reguliere verwarmingsketels.
 • Er wordt geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen, tot wel tachtig procent van de benodigde energie komt voort uit natuurlijke bronnen.

Nadelen Warmtepomp lucht / water

 • Wanneer de buitenlucht kouder is zal het rendement ook lager uitvallen.
 • Wanneer het kwik onder de drie graden Celsius komt zal de opbrengst lager uitvallen in vergelijking met andere soorten warmtepompen.
 • Om ook in de koude maanden voldoende opbrengst te behalen zal er voldoende capaciteit nodig zijn.

4. Warmtepomp aarde / water

Wanneer er meer aarde dan water beschikbaar is rond de woning kan een warmtepomp op basis van aarde geïnstalleerd worden. Hierbij wordt de energie direct uit de aarde gewonnen. Door zonlicht en neerslag zal de temperatuur van de aarde het hele jaar rond tussen de acht en twaalf graden Celsius liggen, de warmte van deze waterpomp geeft energie aan de verwarming in huis. Bij kleinere tuinen kunnen er aardsondes met grondboringen diep in de aarde worden geplaatst. Wanneer er een tuin met een groot oppervlak beschikbaar is, kunnen er aardcollectoren verspreid worden over de gehele tuin.

Voordelen Warmtepomp aarde / water met horizontale plaatsing

 • De kosten voor de graafwerkzaamheden liggen aanzienlijk lager dan bij verticale plaatsing.
 • Het rendement is behoorlijk constant.
 • Door de koelvloeistof te hergebruiken is er sprake van een gesloten systeem.
 • In de zomer kan er overgeschakeld worden naar een natuurlijk koelsysteem.

Nadelen Warmtepomp aarde / water met horizontale plaatsing

 • Er is een groot deel van het beschikbare grondoppervlak nodig.
 • Dit oppervlak mag niet beplant worden.
 • De buizen liggen niet zo diep en zullen geen optimaal rendement opleveren gedurende het jaar.

Voordelen Warmtepomp aarde / water met aardsonden

 • Het rendement is het hele jaar door gelijk omdat de buitentemperatuur geen invloed meer heeft.
 • Er is slechts een beperkt grondoppervlak vereist.

Nadelen Warmtepomp aarde / water met aardsonden

 • De boorwerkzaamheden zijn behoorlijk duur.
 • Het is vooraf niet precies te bepalen hoe diep er geboord moet worden.

Hybride warmtepompen

Een mogelijk nadeel van warmtepompen is de kostprijs van een compleet systeem. Om toch een hoog rendement te verkrijgen zonder grote investeringen te maken kunnen hybride warmtepompen uitkomst bieden. Dit type warmtepomp combineert een pomp op basis van lucht met een HR ketel die met gas wordt gestookt. Er zijn verschillende configuraties mogelijk waarbij er meestal gebruik wordt gemaakt van een binnenunit en een buitenunit. De warmtepomp wordt gekoppeld aan een centrale verwarmingsketel in combinatie met een slimme thermostaat. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een hybride systeem zullen de pomp en ketel samen de woning en het water voor sanitair gebruik verwarmen. Afhankelijk van de energievraag door de bewoners en de temperatuur van de buitenlucht zal de pomp of de centrale verwarmingsketel het meeste werk verrichten.

Wanneer kiezen voor een hybride warmtepomp?

Als een woning wordt gerenoveerd die niet optimaal geïsoleerd is, of voorzien is van vloerverwarming op basis van een lage temperatuur kan de installatie van een hybride warmtepomp de meest effectieve keuze zijn. Het is in vrijwel alle gevallen mogelijk om een hybride warmtepomp te installeren, zolang er een gasaansluiting aanwezig is.

Voordelen van een hybride warmtepomp

 • Het is niet nodig om leidingen te leggen.
 • Er zijn geen ingrijpende breekwerken nodig.
 • De kosten voor een hybride warmtepomp liggen aanzienlijk lager.
 • Het is niet nodig om de bestaande radiatoren te vervangen.
 • Het systeem kan voor zowel de centrale verwarming als voor het sanitair gebruik ingezet worden.

Drie soorten hybride warmtepompen

De grootste verschillen tussen de hybride systemen is het gebruik van een systeem met buitenunit, een systeem zonder binnenunit of een combinatie van beide mogelijkheden:

 • Bij een systeem op basis van een buitenunit wordt de warmte onttrokken uit de buitenlucht, dit systeem is alleen geschikt voor de centrale verwarming om de ruimte te verwarmen.
 • Bij een systeem zonder aanwezigheid van een buitenunit zal het volledige systeem binnen geplaatst worden waarmee de warmte uit de afvoer van de ventilatie afkomstig is. Dit type kan zowel de centrale verwarming van energie voorzien als water voor sanitair gebruik.
 • Bij een combinatiesysteem is het mogelijk om de warmte uit de buitenlucht te halen evenals de lucht afkomstig van de ventilatie.

Energiebesparing bij een hybride warmtepomp

De besparing in energie bij een hybride oplossing verschilt per huishouden, gemiddeld kan een besparing tussen de 20 procent en 25 procent worden gerealiseerd. Een warmtepomp zal elektriciteit verbruiken om te functioneren, afhankelijk van het type pomp en de temperatuur die de buitenlucht heeft zal het energieverbruik fluctueren. Wanneer de luchttemperatuur hoger ligt heeft dat een positieve uitwerking op het energieverbruik. Wanneer er alleen gebruik wordt gemaakt van een buitenunit zal de ventilatielucht geen rol spelen, waarmee het energieverbruik in de wintermaanden hoger zal liggen.

Milieuvriendelijke oplossing

Het gebruik van warmtepompen is niet alleen een kostenbesparende maatregel, ook de impact op het milieu mag genoemd worden. Met een warmtepomp kan er tot dertig procent minder CO² uitstoot gerealiseerd worden in vergelijking met een condensatiegasketel, veertig procent minder CO² uitstoot in vergelijking met een reguliere gasketel en zelfs meer van vijftig procent minder in vergelijking met een ketel op stookolie.

Wat kost een waterpomp?

De kosten van een waterpomp systeem variëren sterk op basis van het type systeem en de installatiekosten. Voor een gemiddeld systeem zal een prijs tussen 7500 euro en 12.500 euro betaald moeten worden. Bij een geothermische warmtepomp liggen de kosten aanzienlijk hoger, toch is de besparing in energie dermate hoog dat deze investering op termijn ruimschoots wordt terugverdiend. In principe zal de duurste oplossing op termijn het meeste rendement opleveren, toch kan het in uw geval best zijn dat een andere oplossing de beste keuze is. De locatie, aanwezigheid van grondwater, een grote tuin of de isolatie van de woning zijn allemaal factoren die de expert zal meenemen tijdens het opstellen van een offerte op maat.

Subsidies en premies voor warmtepompen

Ook in 2018 zijn er diverse subsidies en premies beschikbaar voor warmtepompen. Hierbij is er een maximale subsidie of premie van veertig procent op het factuurbedrag van toepassing. De premie voor een warmtepomp op basis van lucht / lucht ligt op 300 euro, bij een hybride systeem met lucht / water is een premie van 800 euro beschikbaar, voor een lucht / water warmtepomp ligt het bedrag op 1500 euro en bij een geothermische warmtepomp ligt het bedrag voor de premie zelfs op 4000 euro. Wanneer de woning zich op een locatie bevindt zonder aardgasaansluiting, of wanneer de warmtepomp geplaatst wordt om een elektrische weerstandsverwarming te vervangen die werkt op nachttarief zal de premie verdubbeld worden. Deze premies kunnen via Infrax of Eandis aangevraagd worden via de website of per post.

Voorwaarden bij premie voor warmtepomp

Er zijn diverse voorwaarden bij het verkrijgen van een premie, controleer via de aanbieder welke dat zijn. Hier zijn enkele belangrijke voorwaarden:

 • De facturen voor aankoop mogen niet ouder zijn dan één jaar.
 • Het systeem moet een productielabel van minimaal A+ bezitten.
 • De installatie moet geplaatst worden door een erkend bedrijf.

Het is aan te raden vooraf diverse offertes aan te vragen bij erkende installateurs alvorens tot aanschaf over te gaan.

Onze Diensten