Condensatieketel

condensatieketel

Een condensatieketel is misschien wel de snelste en meest betaalbare manier om energie te besparen, deze ketel verdient zichzelf snel weer terug. Op deze pagina leggen we uit hoe een condensatieketel werkt, wat de kosten zijn en of u deze ketel zelf kunt plaatsen. Ook vertellen we hoe u in aanmerking kunt komen voor een subsidie of premie, en waar u terecht kunt voor meer advies en een vrijblijvende offerte.

Offerte aanvraag condensatieketel

Hoe werkt een condensatieketel?

Normaal gesproken werken ketels op een lagere temperatuur, bij condensatieketels ligt de temperatuur hoger waardoor er na afkoeling condensatie ontstaat. Dit leidt tot een hogere opbrengst van de ketel met een besparing van meer dan tien procent aan energie. Het is mogelijk om een condensatieketel te gebruiken op basis van mazout of aardgas. Het is een duurzaam en milieuvriendelijk product dat zichzelf binnen een kwestie van jaren zal terugverdienen.

Waterdamp condenseert bij een temperatuur die lager ligt dan 56 graden Celsius. Er is een warmtewisselaar aanwezig die de stoom zal afkoelen. De energie die hieruit ontstaat zal gebruikt worden om het verwarmingswater op te warmen. Dit warme water zal door de eerste warmtewisselaar lopen, vanuit daar zal de gewenste temperatuur bepaald worden. Er zal in dit proces een kleine hoeveelheid condenswater ontstaan, dit moet afgevoerd worden. Omdat de zuurtegraad van het afvalwater zeer laag is, kan het zonder enige vorm van neutralisatie worden afgevoerd.

Welk rendement levert een condensatieketel op?

Het rendement is afhankelijk van het systeem waarmee het vergeleken wordt. Wanneer men uitgaat van een standaard centrale verwarmingsketel kan een energiebesparing van rond de tien procent behaald worden. Wanneer de ketel ouder is dan twintig jaar is het mogelijk om tot wel 35 procent te besparen op de totale energierekening.

Kun je een condensatieketel zelf plaatsen?

Het is mogelijk om de condensatieketel zelf te plaatsen, doorgaans hoeft dit karwei niet langer dan een dag te duren. Door de plaatsing zelf uit te voeren ontstaat wel het risico dat de installatie niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, naast een lager rendement kan dit ook gevolgen hebben voor de garantie. Het is ook mogelijk om de hulp van een installateur in roepen. Wanneer u kiest voor een erkende installateur is de kans groot dat uw condensatieketel, inclusief kosten voor de plaatsing, in aanmerking komt voor een subsidie of een premie. Lees verder voor meer informatie over de prijzen van een condensatieketel en de mogelijkheden voor subsidies of premies.

De aanschaf en de installatie van een condensatieketel is altijd maatwerk, er bestaan geen algemene oplossingen. Dat is logisch, want om het optimale resultaat te behalen moet met vele factoren rekening worden gehouden. De leeftijd van de woning, de reeds aanwezige apparatuur en buizen en uiteraard ook de kosten voor de condensatieketel, de afvoerbuis en de personeelskosten. Door vooraf een aantal offertes aan te vragen kunt u bepalen welke leverancier het beste aansluit op uw wensen.

Condensatieketel prijzen

Condensatieketel prijzen
 Gemiddelde prijzen (incl. btw)Rendement*
Condensatieketel
(aardgas)
€ 1.600 - € 4.100Rendement 100%+
Installatiekosten€ 250 - € 500

Een condensatieketel kopen op basis van de goedkoopste prijs is niet de meest vanzelfsprekende keuze. De kosten moeten namelijk afgewogen worden tegen de besparing in energie, en daar zitten zeker verschillen tussen per ketel. De totaalsom bestaat uit diverse opties en noodzakelijke handelingen en materialen.
Lees hier meer over de prijzen van een condensatieketel.

Afvoerbuis

Een aanzienlijk deel van de kostprijs zit in de afvoer van rook. Er is een buis nodig met een dubbele wand die gemaakt is volgens de NBN B61-002 normering. Het doel van deze dubbelwandige buis is het aanzuigen van verse lucht en het uitstoten van vervuilende gassen die tot stand komen bij verbranding. Wanneer de kwaliteit van de buizen niet volstaat kan de condens zorgen voor bevriezing, wat tot een verstopping van de schouw kan leiden. De kosten voor een buis met dubbele wand liggen rond de honderd euro per strekkende meter.

Installateur

Wanneer een professionele installateur de werkzaamheden uitvoert zal de klus doorgaans niet langer dan één dag in beslag nemen. Omdat erkende installateurs tegen scherpe prijzen materialen kunnen inkopen worden de kosten doorgaans snel weer terugverdiend. Reken bij een complete optelsom van materialen en mankracht een prijs vanaf tweeduizend euro. Vergelijken kan lonen, kies altijd voor een erkende installateur, dit kan ook van belang zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie of premie.

Subsidies en premies condensatieketel 2018

Ook in 2018 bestaan er verschillende mogelijkheden voor een subsidie of premie op de condensatieketel. Hier zijn een aantal opties om nog meer geld te besparen.

 • Via de renovatiepremie is het mogelijk om een percentage van twintig tot dertig procent op de factuur retour te ontvangen met een maximaal factuurbedrag van €7500,- in 2018. Het minimum factuurbedrag voor de factuur bedraagt €2500,-.
 • Beschermde afnemers kunnen een bedrag van €1800,- retour vragen bij de netbeheerder met een maximum compensatie van veertig procent op de eindfactuur.
 • Wanneer de huidige centrale verwarmingsketel wordt vervangen door een condensatieketel met hoog rendement is er een vergoeding mogelijk van €250,- via de Vlaamse Verbeteringspremie. Er worden voorwaarden gesteld aan de ketel, zoals de keuze uit deze types: Optimaz, Optimaz Elite, HR+ of HR Top.
 • Per provincie, gewest of gemeente kunnen er lokale subsidies bestaan. Via de website van de betreffende instanties is terug te vinden wat de mogelijkheden zijn.

Voorwaarden voor de renovatiepremie

Wanneer u gebruik wilt maken van de renovatiepremie moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • In 2018 mag het inkomen voor een echtpaar, samenwonend stel of alleenstaande met een persoon ten laste niet hoger zijn dan €61.270,-. Wanneer er meerdere personen ten laste zijn wordt dit bedrag met €3440,- verhoogd per persoon.
 • Het maximum inkomen voor alleenstaande personen ligt in 2018 op €42.890,-.
 • De aanvrager mag niet een andere woning, een kamerwoning of een studentenhuis volledig bezitten.
 • De premie is van toepassing op woonhuizen, gebouwen of appartementen. Studentenkamers of studentenhuizen zijn uitgesloten van deelname.
 • Wanneer de premie wordt aangevraagd moet de aanvrager ook daadwerkelijk woonachtig zijn op het betreffende adres.
 • De locatie van het gebouw moet zich bevinden in het Vlaams Gewest met een leeftijd van minimaal dertig jaar.
 • De facturen die ingediend worden mogen niet ouder zijn dan twee jaar. Het volledige factuurbedrag moet minimaal €2500,- bedragen.

Voorwaarden voor de verbeteringspremie

Wanneer er verbeteringen aangebracht worden in de woning is het mogelijk om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Verbeteringspremie. Het installeren van een condensatieketel valt onder deze premie. Dit zijn de voornaamste voorwaarden:

 • De laatste factuur mag niet ouder zijn dan maximaal één jaar.
 • De eindfactuur moet minimaal voor het dubbele bedrag zijn als de premie die toegekend zal worden.
 • De facturen moeten op naam van de aanvrager worden gesteld.
 • Het maximale inkomen om in aanmerking te komen voor deze premie ligt op €30.640,- voor de eerste persoon met een verhoging van €1600,- per persoon ten laste.
 • De minimale leeftijd voor het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd ligt op 25 jaar.
 • Het pand moet zich in het Vlaams Gewest bevinden.
 • De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager.

De installateur kan u ook advies geven over de mogelijkheden voor subsidie en premies op de aanschaf van de condensatieketel. Dien een aanvraag voor een subsidie of premie altijd op tijd in en controleer vooraf goed de voorwaarden.

Conclusie

Sinds september 2015 is het verplicht om een condensatieketel te laten plaatsen voor de centrale verwarming. Ook wanneer vervanging nog niet strikt noodzakelijk is kunt u direct geld besparen op de energierekening door nu te kiezen voor een condensatieketel. Informeer eerst naar de mogelijkheden en de tarieven, en vergeet niet alle voorwaarden te controleren om de subsidies en premies te ontvangen waar u recht op heeft. Zo zal een condensatieketel zichzelf snel weer terugverdienen.

Onze Diensten