Elektriciteitskeuring

Elektriciteitskeuring

Prijs keuring elektriciteit

De wettelijk vastgelegde keuring voor je elektriciteitsinstallatie moet uitgevoerd worden in bepaalde situaties. Dit is bijvoorbeeld bij nieuwbouw, bij verkoop van je woning van voor 1981, bij renovatie of wijziging van de elektrische installatie en voor tijdelijke elektrische installaties. Voor de keuring moet je een erkende controleur inschakelen, die uiteraard ook een factuur zal sturen. Alleen de prijs voor de keuring ligt niet wettelijk vast. Dit hangt geheel af van de controleur, maar er zijn wel gemiddelde prijzen waar je rekening mee kunt houden. Je mag ervan uitgaan dat een gemiddelde prijs voor de keuring van je elektrische installatie ongeveer tussen de € 125,- en € 175,- inclusief BTW zal zijn. Meer betalen hoeft echt, niet tenzij er extra servicewerkzaamheden uitgevoerd worden. Betaal je wel meer voor een standaard keuring dan mag je er vanuit gaan dat je toch iets teveel betaald. Het is dan ook aan te raden om online te zoeken naar de verschillende erkende controleurs en offertes op te vragen. Na aanleiding van de verschillende offertes kun je een keuze maken uit de goedkoopste keuringsinstantie. Omdat een keuring heel standaard is, die elke keuringsinstantie op dezelfde manier kan uitvoeren kun je de prijs zwaarder laten wegen dan de kwaliteit.

Elektrische keuring van je installatie

In 1981 is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) in werking getreden. Met dit reglement werden eigenaren van woningen en bedrijfspanden verplicht om in bepaalde situaties hun elektriciteitsinstallaties te laten controleren. De criteria waarop de installaties gecontroleerd worden zijn veiligheid, betrouwbaarheid, zuinigheid en comfort en gemak. Vooral de veiligheid is een belangrijk punt waarop gecontroleerd wordt, zodat gebruikers van het pand geen last ondervinden van overspanning, elektrische schokken, thermische invloeden en spanningsdalen. Controle van elektrische installaties is dus van belang voor alle partijen. De controleur zal de elektrische installatie checken en doormeten op verschillende punten of deze voldoen aan de gestelde criteria van de AREI. Ook wordt nagekeken of de aanwezige elektriciteitsschema’s op de juiste wijze zijn opgesteld. De controleur zal van de controle een keuringsverslag opmaken. Wanneer je elektrische installatie is goedgekeurd dan ontvang je van hem een rapport, wat ook wel gelijkvormigheidsverslag genoemd wordt. Normaliter zal het rapport aangeven dat je elektrische installaties weer over 25 jaar gekeurd dient te worden, tenzij er wijzigingen aan de installatie plaatsvinden, je je woning of bedrijfspand gaat verkopen of bij een renovatie. Ook kan je installatie eventueel afgekeurd worden. Dan zul je actie moeten ondernemen om de elektrische installatie in orde te maken.

Elektrische keuring handelspand

Elektrische keuring handelspand

Wanneer je eigenaar bent van een handelspand dan moet je ook je elektrische installaties laten controleren, maar gelden er wat andere en strengere eisen. Het belangrijkste verschil met bijvoorbeeld de verplichte keuring voor woonhuizen is dat de elektrische installatie van een handelspand om de 5 jaar verplicht is. Een handelspand is normaliter voorzien van meer en zwaardere elektrische installaties en dat moet goed gecontroleerd worden. Ook alle eisen voor keuring van een handelspand zijn opgetekend in het AREI. Ook wanneer je een nieuwe elektrische installatie in je handelspand laat installeren dan dien je eerste de installatie te keuren, voordat je door de netbeheerder aangesloten kunt worden. Je moet dan het keuringsrapport overleggen. Ook aanpassingen of verzwaringen van de elektrische installaties zijn een reden om je elektrische installatie te laten keuren. Bij verkoop van je handelspand is een keuring niet nodig. Dit is namelijk wel vastgelegd in het AREI voor woonhuizen. Ook andere bedrijfsruimtes, zoals hotels, kloosters en rusthuizen hoeven bij verkoop van het pand geen verplichte elektrische keuring van de installaties te ondergaan. Wanneer je in het bezit bent van een appartementencomplex en bijvoorbeeld appartementen verhuurt, dan is bij verkoop de keuring wel weer verplicht.

Boete elektrische keuring

Wanneer je een keuring van je elektrische installaties laat uitvoeren en je elektrische installaties worden afgekeurd dan heb je 12 of 18 maanden de tijd of een en ander in orde te maken. Wanneer je dit gedaan hebt, dien je je elektrische installaties te herkeuren. Wanneer je geen herkeuring aanvraagt, dan kan dit negatieve gevolgen hebben. Het afgekeurde keuringsrapport zal dan naar de federale overheid gezonden worden die jou daar een boete voor kan geven. Wel met de nadruk op ‘kan’, want in de praktijk zie je namelijk dat er zelden boetes door de overheid worden opgelegd. Het opleggen van een boete is dus vooral theoretisch bedoeld om een stok achter de deur te houden, zodat mensen hun installaties wel laten herkeuren. Dit betekent niet dat je het er lekker kunt bij laten zitten, want er kunnen nog meer gevolgen zijn. Wanneer er daadwerkelijk brand uitbreekt of er gebeuren ongelukken met betrekking tot de elektrische installatie dan zal de verzekeringsmaatschappij het keuringsrapport opvragen. Wanneer je geen goedgekeurd rapport kunt overleggen dan heb je een kans dat de verzekeringsmaatschappij je claim niet in behandeling gaat nemen en je de ontstane schade zelf moet betalen.

Keuring elektrische installaties oude woningen

Oudere woningen hebben vaak nog een hele oude elektrische installatie die niet meer aan de huidige eisen voldoet. Dit is ook de reden dat elektrische installaties elke 25 jaar gekeurd dienen te worden, zodat ze telkens aan de nieuwste vereisten voldoen. De Belgische overheid heeft een grensdatum van 1 oktober 1981 gesteld. Woning die van eerdere datum zijn, vallen onder de categorie ‘oude woning’. Wanneer u in het bezit bent van een oude woning en u wilt deze verkopen dan ben je verplicht om de elektrische installatie te laten keuren en het keuringsattest aan de notaris te overleggen. Dit keuringsattest is enorm belangrijk, want de notaris kan namelijk beslissen, wanneer je dit niet kunt overleggen, om de verkoop (voorlopig) niet door te laten gaan. Het maakt niet uit als de elektrische installatie is afgekeurd. De woning kan dan normaal verkocht worden. Wel moet de koper er voor zorgen dat de probleempunten binnen 12 of 18 maanden in orde worden gemaakt en herkeuring aanvragen. Wel is het zo dat wanneer de koper van plan is om de woning volledig af te breken of de elektrische installatie volledig te vernieuwen dat er geen keuring nodig is. De verantwoording van de keuring ligt dan geheel bij de koper van de woning.

Keuring elektrische keuring bij verkoop van de woning

Keuring elektrische keuring bij verkoop van de woning

Bij verkoop van een woning dient altijd een keuringsattest overlegt worden. De notaris zal hierop controleren. Wanneer er geen keuringsattest aanwezig is, dan kan de notaris de verkoop van de woning opschorten tot er een keuring heeft plaatsgevonden. Het te overleggen keuringsattest mag ook negatief zijn, maar dan is er een voorwaarde dat de koper binnen 12 of18 maanden (afhankelijk van de datum van de installatie) een herkeuring aan gaat vragen. Wellicht moet de prijs van de woning dan naar beneden bijgesteld worden. In principe liggen de kosten voor de keuring bij de verkoper, maar er kunnen tussen koper en verkoper onderling afspraken gemaakt worden over wie de kosten voor rekening neemt. De verplichting om het keuringsattest bij verkoop te overleggen is ingegaan sinds 1 juli 2008. Heb je voor die tijd een woning gekocht dan was dit nog niet verplicht, maar wanneer je nu je woning verkoopt moet het keuringsattest wel aanwezig zijn. Overigens geldt deze regeling enkel bij verkoop van de woning. Wanneer je een woning bijvoorbeeld aan je kinderen zou schenken, dan is een verplichte keuringsattest niet nodig. Wanneer een koper binnen korte tijd de woning weer doorverkoopt, dan ligt de verantwoording voor de keuring bij de eerste koper.

Keuring voor verkoop verplicht

De keuring van elektrische installaties bij verkoop van een woning is per 1 juli 2008 verplicht gesteld. Het gaat erom dat er een keuringsattest overlegd wordt. Is enige tijd voor de verkoop reeds een positief keuringsattest afgegeven, dan hoeft er niet opnieuw gekeurd te worden. De notaris zal het bestaande keuringsattest normaliter accepteren. De wet heeft het niet enkele over woningen, maar geeft uitdrukkelijk aan dat het om leefruimtes gaat. Een leefruimte is dus voorzien van een toilet, een badkamer, en een keuken of een kitchenette. Het gaat dus om woningen, appartementen, maar ook om studio’s, sociale woningen, studentenkotten, serviceflats en vakantiewoningen. Wanneer er geen sprake is van een vaste leefruimte en waar tijdelijk gasten verblijven, zoals hotels, restaurants, verpleeghuizen en onderwijsinstellingen dan is keuring bij verkoop niet verplicht. Deze instelling worden niet als leefruimte gezien. Bij een wooneenheid die onderdeel is van mede-eigendom, zoals een appartementencomplex dan is de keuring enkel van toepassing op het private gedeelte. Parkings, garages en kelders, waarvan de elektriciteit gevoed word door een installatie op naam van mede-eigenaren, dan is de verplichte keuring niet noodzakelijk.

Keuring elektrische installatie bij nieuwbouw

In nieuwbouwwoningen en nieuwe bedrijfsgebouwen is vaak een splinternieuwe elektrische installatie aanwezig. Ook al zijn deze installaties nieuw, zij dienen een keuringsattest te hebben. Het is zelfs zo dat wanneer een elektrische installatie van een nieuwbouwwoning niet gekeurd wordt hij niet door de netwerkbeheerder aangesloten kan worden. Enkel bij een positief keuringsattest zal de netwerkbeheerder de meters openzetten en kun je van elektriciteit gebruik maken. De inspectie bij elektrische installaties in nieuwbouwwoningen omhelst de controle en het doormeten van de aardspreidingsweerstand, een isolatiemeting en de continuïteit van de elektrische installatie. Daarnaast zal de inspecteur een rondgang door de nieuwbouwwoning maken en controle uitvoeren op de stopcontacten, letten op de aarding van de elektrische toestellen en de aard en wijze van aanleg van de aanwezige leidingen. Ook dient er een eendraadschema overhandigd te worden, waarin het gehele elektriciteitssysteem uitgebreid staat opgetekend en beschreven. De gehele controle vindt plaats op basis van de richtlijnen van het AREI. Over het algemeen zal er aan een splinternieuwe elektrische installatie niet veel ondeugdelijkheid te ontdekken zijn en is een positief keuringsattest snel afgegeven. Wanneer dit keuringsattest wordt overhandigd aan de netwerkbeheerder, dan zal deze de elektrische installatie in werking kunnen stellen.

Keuring elektrische installatie bij renovatie

Ga je je woning verkopen en de koper laat weten dat hij de elektrische installatie gaat renoveren, dan heb je geluk gehad want dan hoef je voor verkoop je elektrische installatie niet te laten keuren. De verantwoording komt dan bij de koper te liggen. Dit moet de koper overigens wel in de verkoopakte laten opnemen en je moet dit melden aan Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie. De koper is dan volledig aansprakelijk voor de elektrische installatie en dient deze volledig te renoveren en na renovatie te laten keuren. De renovatie van een oude elektrische installatie dient dusdanig te gebeuren dat de installatie is vernieuwd en aan de huidige eisen voldoet. Zo zal een oude bakelieten marmeren verdeelbord vervangen dienen te worden voor een gesloten kast en dient, wanneer de oude installatie nog niet voorzien is van aarding, dit alsnog te gebeuren. Ook de gehele oude bedrading en de kabels dienen vervangen te worden door nieuwe bedrading en nieuwe kabels. Ook is het van belang om verschillende stroomkringen in de woning aan te brengen, zodat grote apparaten, zoals een oven, wasmachine en vaatwasser een eigen stroomkring hebben. Ook stopcontacten en lichtpunten dienen niet op één stroomkring samen te komen.

De wetgeving omtrent de keuring van elektrische installaties

De gehele wetgeving omtrent de keuring van elektrische installaties is vastgelegd in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Hierin staan de voorschriften waarin het Belgische elektrische materiaal en de elektrische installaties aan moeten voldoen. Het AREI is ingevoerd in 1981 en verving de verouderde wet Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Het AREI is van toepassing op elektrische huishoudelijk installaties en elektrische installaties in instellingen zonder elektriciteitsdienst, maar ook voor ondergrondse en bovengrondse elektrische leidingen van transport en verdeling van de energie in openbare gebieden en inrichtingen die wel zijn voorzien van een elektriciteitsdienst. Grofweg kun je dus stellen, voor alle huishoudens en alle bedrijfsgebouwen. Het AREI beschrijft alle voorwaarden waarin de elektrische installatie en alle bijbehorende leidingen, bedrading en aardingen aan moeten voldoen. Er vindt een regelmatige aanpassing aan het AREI plaats, zodat men altijd up-to-date is. Door middel van twee Koninklijke Besluiten werd de wet in 1981 goedgekeurd en trad hij in werking. Een belangrijk onderdeel van de wet is het onderscheid tussen oude installaties van voor 1981 en installaties vanaf 1981. Er wordt vanuit gegaan dat woningen vanaf 1981 een elektrische installatie aanwezig hebben die voldoet aan de wettelijke eisen.

De periodieke keuring van elektrische installaties

Standaard dient iedere woning in zowel Vlaanderen, Wallonië en het Brussels gewest elke 25 jaar een keuring van de elektrische installaties te ondergaan. Voor bedrijfsruimtes dient dit om de 5 jaar te gebeuren. Daarnaast zijn er nog enkele overige situaties dat een elektrische installatie van een woning gekeurd dient te worden. Dit moet gebeuren bij wijzigingen en belangrijke wijzigingen van de elektrische installatie, vanaf 1 juli 2008 bij verkoop van de woning, bij een nieuwe elektrische installatie in nieuwbouwwoningen of gebouwen en wanneer de elektrische aansluiting wordt verzwaard. De periodieke keuring om de 25 jaar is belangrijk, zodat nagenoeg elke woning in België de beschikking heeft over een keuringsattest. Voor bedrijfsruimtes is keuring om de 5 jaar noodzakelijk, omdat een dergelijk elektriciteitsnetwerk meestal zwaarder belast wordt en ook uitgebreider is. Daarnaast hebben bedrijfsruimtes meer mensen over de vloer, waarvan de veiligheid op het gebied van elektriciteit van gegarandeerd dient de worden. Wanneer keuring of herkeuring niet uitgevoerd word, dan loopt de eigenaar van het pand risico op een boete. Het is dus van het grootste belang dat er ook daadwerkelijk periodiek gekeurd wordt, zodat zowel veiligheid als de staat van de elektrische installatie gewaarborgd blijft.

Erkende keurders

De controle van je elektrische installatie mag niet zomaar door de lokale elektricien van op de hoek gebeuren. De wet heeft bepaald dat enkel keuringsorganismen die zijn aangewezen door de Federale Overheidsdienst Economie de officiële keuringen van elektrische installaties mogen uitvoeren. Dit kan dus best de lokale elektricien zijn, maar hij moet dan wel voldoen aan enkele strenge voorwaarden. Men moet namelijk in staat zijn om te keuren volgens de normen en criteria van de certificaties NBN EN, ISO/IEC 17020 en ISO 9002. Alleen dan kan een keuringsinstantie een wettelijke goedkeuring ontvangen als officiële controleur van elektrische installaties. Wanneer een keuringsinstantie een negatief keuringsattest afgeeft en de eigenaar doet aanpassingen en wil een herkeuring aanvragen, dan is het afhankelijk of hij in een oude of nieuwe installatie heeft, of hij de herkeuring door dezelfde keuringsinstantie moet laten uitvoeren. Is je elektrische installatie van voor 1 oktober 1981, dan hoef je niet perse bij dezelfde keuringsinstantie een herkeuring aan te vragen. Is je elektrische installatie van na 1 oktober 1981, dan zul je een herkeuring bij dezelfde keuringsinstantie aan moeten vragen. De overheid heeft een officiële lijst van alle door hen erkende keuringsorganismen, zodat je altijd weet of een instantie bevoegd is.

Elektrische keuring niet conform

Het kan zomaar gebeuren dat je na keuring een negatief keuringsattest krijgt. In de praktijk blijkt ook dat de meerderheid van de huishoudens ook een negatief attest krijgt. En dat is ook wel enigszins logisch, want keuring is maar om de 25 jaar. Na 25 jaar is een elektrische installatie nu eenmaal verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Wanneer je een negatieve keuringsattest hebt ontvangen, moet je actie ondernemen en ervoor zorgen dat je elektrische installatie weer in orde gebracht wordt. Is je elektrisch installatie van voor 1 oktober 1981 dan heb je 18 maanden de tijd om dat te doen. Voor elektrische installaties van na 1 oktober 1981 geldt een periode van 12 maanden. Het in orde brengen van je elektriciteit mag gebeuren door een lokale elektricien of als je zelf handig bent door jezelf. Maar let wel op dat je aan alle vereisten voldoet, zoals het AREI stelt. Hierna ben je verplicht om een herkeuring aan te vragen. Wanneer nu de keuring goed verloopt zul je alsnog een positief keuringsattest ontvangen. Let wel op dat je je aan de desbetreffende termijnen houdt, anders loop je het risico op een boete.

Onze Diensten