Elektriciteitskeuring bij verkoop

Ga jij je woning verkopen, dan is het van belang dat je overal de juiste papieren voor hebt voordat je de woning daadwerkelijk kunt verkopen Dan moet je in sommige gevallen de elektrisch installatie laten keuren.. Zo moet je volgens de Vlaamse wetgeving als verkoper verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) van je woning kunnen overleggen. Ook de elektriciteitsinstallaties in je woning moeten in orde zijn. Dit kun je aantonen met een keuringsrapport of een gelijkvormigheidsverslag. Om dit te kunnen ontvangen zal de elektriciteit in je woning gekeurd moeten worden. Als de keuring positief voleindigd is ontvang je een keuringsrapport die je bij verkoop van de woning dan kunt overleggen. Denk er dus aan voor de verkoop van de woning, dat je eventueel een elektriciteitskeuring laat uitvoeren.

Wanneer is een elektriciteitskeuring nodig?

Een keuringsrapport moet overlegd worden bij woningen waarvan de technische installatie van na 1-10-1981 is en het keuringsrapport mag niet ouder zijn 25 jaar. Als dit het geval is, dan hoef je geen elektriciteitskeuring te laten uitvoeren. Ook woningen met een elektrische installatie van voor 1-10-1981 moeten een keuringsrapport hebben. Woon je dus in een oudere woning, dan zul je vrijwel altijd een elektriciteitskeuring moet laten uitvoeren. Tenzij je in de recente jaren, maar niet langer dan 25 jaar geleden reeds een keuring hebt laten uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeurd zijn na een aanpassing of uitbreiding van je elektrische installatie, want een dergelijke keuring is ook dan verplicht. Ook als je je elektrische installatie hebt verzwaard, is een keuring verplicht. Is dit ook niet niet langer dan 25 jaar geleden gebeurt dan is dit keuringsrapport nog geldig bij de verkoop van je woning. Het principe is dat iedere woning die verkocht wordt een keuringsrapport van de elektrische installatie moet hebben. Dit geldt ook voor alle wooneenheden, of het nu een woonhuis, een appartement, een kot of een vakantiewoning is.

Elektriciteitskeuring bij verkoop van woning

Waaruit bestaat het keuringsrapport?

Het keuringsrapport moet bestaan uit het gelijkvormingsverslag zelf, maar ook uit een eendraadschema en positieschema. Deze schema’s moet je sowieso in je bezit hebben en tijdens de keuring ook aan de controleur overhandigen. Op het eendraadschema staat de elektrische installatie schematisch afgebeeld met alle stroombanen erop. De controleur zal controleren of de eendraadschema overeenkomt met de elektrische installatie. Op een positieschema staan alle contactpunten in de woning afgebeeld, zoals de wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars, aftakdozen en ook alle gebruikstoestellen. Ook dit schema wordt tijdens de controle nagegaan. Tevens moet bij het keuringsrapport het EAN nummer van de elektrische installatie worden bijgevoegd. Onder deze code staat je elektrische installatie geregistreerd en is ook op je energiefactuur terug te vinden.

Hoe wordt de elektriciteitskeuring uitgevoerd?

De keuring mag enkel uitgevoerd worden door keuringsorganen die zijn aangewezen door de Minister van Energie zijn bevoegd om een elektriciteitskeuring uit te voeren. De controleur zal tijdelijk de spanning van je elektrische installatie onderbreken en de installatie volledig aan een controle onderwerpen. Hij checkt ook het eendraad- en positieschema’s en al het schakelmateriaal wordt gecontroleerd. Ook wordt de aardverbinding en het isolatieniveau aan een controle onderworpen. Als dit in orde is bevonden, ontvang je het keuringsrapport.

voorbeeld van elektriciteitskeuring verkoop woning

Wat als je geen eendraadschema en positieschema hebt?

Iedere woningbezitter moet in het bezit zijn van een eendraadschema en positieschema. Tijdens de elektriciteitskeuring zal hiermee gestart worden om de schema’s te controleren of deze overeenkomen met de praktijk. Als je deze schema’s niet hebt kun je deze laten maken door een elektriciteitsmaatschappij. Maar het is ook mogelijk, als je zelf een beetje verstand hebt van elektra of je hebt een kennis die hier verstand van heeft, om zelf dergelijke schema’s op te stellen. Het belangrijkste is dat de schema’s overeenkomen met je elektrische installatie. Als je de schema’s laat opmaken door een expert dan heb je overigens wel garantie dat het goed gedaan en dit heb je niet als je je schema’s zelf gaat maken. Je loopt ook risico dat je schema’s afgekeurd worden als ze niet aan de vereisten voldoen.

Als je elektrische installatie is afgekeurd

Als je elektrische installatie is afgekeurd, dan zullen er wijzigingen in aangebracht moeten worden en zal er een herkeuring moeten plaatsvinden. Het is wel toegestaan om in de tussentijd je woning te verkopen, maar alsnog dient de nieuwe eigenaar een elektriciteitsrapport te ontvangen. Hij heeft hier een jaar de tijd voor, nadat de verkoopakte bij de notaris is gepasseerd. Is je installatie dusdanig slecht dat het gevaarlijk is, dan moet je je installatie zo snel mogelijk voor verkoop laten herstellen.

controleur voor elektricitieitskeuring voor verkoop

Onze Diensten